Stichting De Vrije Gift

Op deze website vindt u beknopte informatie over De Vrije Gift. Heeft u na het lezen hiervan nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

 

Doelstelling

Stichting De Vrije Gift heeft ten doel de bevordering van donaties aan kerkelijke,
levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke en algemeen nut
beogende instellingen, en het bewerkstelligen van een grotere betrokkenheid bij de
door die instellingen nagestreefde doelen.

 

Giftenplanning

Het is mogelijk om meer te geven zonder dat het u meer kost. Stel u geeft aan een of meerdere (lokale) goede doelen jaarlijks giften. Als u deze giften per jaar bij elkaar optelt zal er vaak min of meer een vast bedrag per jaar uitkomen. Al staat er in de praktijk niets op papier, in feite is er dan sprake van een giftenplanning. Vooraf heeft u namelijk bepaalt dat u giften gaat geven.
Wanneer u de giften op papier vastlegt in een akte kan financieel voordeel worden behaald.
Zo krijgt uw gift meerwaarde!

 

Meerwaarde van uw gift

Een vast bedrag aan giften aan een ANBI die voor een periode van minimaal 5 jaar wordt gedaan en is vastgelegd in een onderhandse (zie Downloads) of in een notariële akte is volledig fiscaal aftrekbaar. Voor elke ANBI kunt u een akte maken.
Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling welke in de ANBI register van de belastingdienst te vinden is.
Doordat periodieke giften volledig fiscaal aftrekbaar zijn kunt u meer geven terwijl het u netto net zoveel kost. Op die wijze kan het goede doel met meer financiële middelen eerder haar doelen bereiken en heeft uw handelswijze meer invloed op de behaalde resultaten van het goede doel. Kortom meer en bewuster geven.

 

Drieplassenweg 44
2225 JL Katwijk ZH
Postbus 166
2220 AD Katwijk ZH
KvK 28114002
RSIN 817689813