Erfrecht

Als u in uw testament bepaalt dat iemand een deel van uw nalatenschap krijgt, is diegene erfrecht verschuldigd. Goede doelen zijn volledig vrijgesteld van erfrecht.