Erfrecht

Als u in uw testament bepaalt dat iemand een deel van uw nalatenschap krijgt, is diegene erfrecht verschuldigd. Goede doelen zijn onder bepaalde voorwaarden volledig vrijgesteld van erfrecht.